Český portál o wargamingu

Nejnovější příspěvky


/ 0

Reporty

Apocalypse – Imperial Guard/Elyssia vs. Tyranids (24.000 pts.) 1/2

5.4.2016
Doom of Mysery
„Je to len rutinná misia.“ S odstupom času sa mu zdá, že všetky problémy, do ktorých sa jeho regiment dostal, začínali týmito slovami. Plukovník Gideon Kerrn sedel pokojne vo svojom veliteľskom kresle. Zvyčajná taktická porada skončila pred pár minútami a všetci jeho dôstojníci už opustili miestnosť. Ticho, ktoré v nej teraz panovalo, bolo neznesiteľné. 
 
Spomenul si na rozhovor so svojím dlhoročným poradcom Mathieusom. „Myslíš, že sa pre tri regimenty Imperiálnej gardy nenájde lepšia úloha, ako dozorovanie výkopových prác na tom zabudnutom kuse skaly ?“ Veľa jeho imperiálnych kolegov ho odsudzovalo za to, že si za jedného z najbližších poradcov vybral niekoho poznačeného warpom. „Nie je našou úlohou posudzovať príkazy, Gideon. To dobre vieš. Ale vedz, že nech už sa v útrobách tej planéty skrýva akékoľvek tajomstvo, po ktorom Inkvizícia tak prahne, Impérium nie je jediné čo sa oň zaujíma. Do pohybu sa dali sily väčšia ako my, staršie, desivejšie.“ 
 
Prázdny pohár na stole ho iritoval. Zo spodnej zásuvky stola vytiahol fľašu amasecu, dar od hlavného veliteľa Stroxa. Pozoroval ako lejúca sa tekutina pomaly vypĺňa prázdny priestor. Naposledy túto fľašu vytiahol pri osobnom rozhovore s komisárom Ziasom. „Vylodenie regimentu prebehlo bez komplikácií. Muži a technika boli rozmiestnené podľa inštrukcií poskytnutých inkvizítorom Trantom.“ Meno skôr vyprskol ako vyslovil. Teph Zias, ako vrchný predstaviteľ komisariátu, ťažko znášal rozkazy od niekoho iného ako od plukovníka. Rovnako ako Kernna, aj jeho znervózňoval nedostatok informácií o tom, čo tu vlastne robia.
 
Výrazná chuť amasecu, stekajúceho dole hrdom, ho prebrala zo zamyslenia a vrátila späť do reality. Všetko začalo dávať zmysel. Ale až po nedávnom rozhovore s hlavným predstaviteľom inkvizície na planéte – inkvizítorom Solomonom Lokom. Škoda, že už je neskoro na to, aby to čokoľvek zmenilo na ich situácii, pomyslel si. Neostáva nám nič iné, len sa pripraviť a čeliť nepriateľovi, ktorý v tomto momente zbiera sily na posledný útok. 
 
„Na tieto informácie nemáte žiadne oprávnenie, plukovník-“ odpovedala postava postávajúca pri okne. Z pod záhybov plášťa, ktorý mal inkvizítor na sebe, videl Kernn vytŕčať bojové brnenie. Plášť kopíroval miesto kde mal pri boku pripnutý meč. Fakt, že bol inkvizítor v plnej zbroji, napriek relatívnemu bezpečiu hlavného veliteľstva, nasvedčoval spôsobu života, aký viedol. „Pri všetkej úcte inkvizítor, myslím, že na tieto hry už nemáme čas.“ Regiment bol v plnej bojovej pohotovosti. Veliteľstvo stratilo pred pár dňami kontakt s časťou flotily, ktorá mala strážiť okrajovú časť sektoru. Navyše poslednú noc za záhadných okolností umrela väčšina bojových psykerov, ktoré mal regiment k dispozícií. Ich výkriky ešte teraz zaznievali v jeho hlave. Mathieus bol jediný, ktorý nepodľahol, avšak upadol do hlbokej kómy a nereagoval na žiadne podnety. „Viete tak dobre ako ja, že sa k planéte niečo blíži. A som si istý, že viete čo to je a prečo to sem prichádza. Nemôže to byť náhoda.“ Keď sa opäť pozrel smerom k inkvizítorovi, zistil, že si ho Lok premeriava pohľadom. Nepostrehol kedy sa otočil, napriek plnej zbroji pri pohybe nevydal inkvizítor žiadny zvuk. Lesknúce sa oči, skryté v tieni kapuce jeho plášťa, sa do neho zabodli ako dýky. Oči dravca pozorovali každý jeho pohyb, každé gesto. Na malá okamih oľutoval, že si na stretnutie nezobral svoj meč. Cítil však, že proti inkvizítorovi by nič nezmohol. Hlas inkvizítora znel ako šuchotanie starého pergamenu. „Plukovník, čo viete o planéte Tyran Primus ?“.
 
Planéta KX-1127, bola podľa vedomostí Inkvizície pomenovaná dávno predtým ako ju Impérium zahrnulo do svojej domény. Z archívov bolo zistené, že prvotným menom ju obdarila rasa Eldarov, a to na základe ich dávneho proroctva. Mysery. Samozrejme táto skutočnosť vyplynula na povrch až nedávno, potom ako prieskumná flotila počas vykonávania vrtov narazila na niečo nezvyčajné. Na ich požiadavku vyslala inkvizícia prieskumný tým, ktorý potvrdil ich domnienku. KX-1127 ukrývala oveľa väčšie bohatstvo ako sa na prvý pohľad mohlo zdať. Boli nimi zvyšky úľovej lode. Vzorky, s ktorými sa ani Inkvizícia do dnešnej doby nestretla. Výkopové práce priniesli nečakané výsledky, a tak sa do rúk inkvizície dostali artefakty, ktoré by pri bližšom skúmaní mohli obrátiť boj s veľkým požieračom v prospech ľudstva. Avšak po prvých úspechoch sa začali objavovať správy o narušeniach vo warpe v okolitých sektoroch. Nakoľko však vo výkopoch bolo treba ešte nejaký čas pokračovať, bola na žiadosť inkvizície na ochranu planéty vyčlenená časť síl Imperiálnej gardy. 715-ty Cadiánsky a dva regimenty Elyssie. Výpočty sa ale ukázali ako mylné, a tak s posledným získaným artefaktom dorazila k planéte časť úľovej flotily Tyranidov.
 
Potom ako časť flotily, čeliaca presile, opustila orbitu planéty, sa stalo jasným, že boj o prežitie bude zvedený na povrchu planéty. A tak vojská 715-teho vytvorili prvú a zároveň aj poslednú líniu obrany, stojacu medzi pre inkvizíciu toľko cenenými artefaktmi a masou blížiacich sa Tyranidov. Počas poslednej noci opustili základňu dve vozidlá, v každom inkvizítor odnášajúci jednu z relík, sprevádzaný jednotkou Storm trooperov. Kontakt s nimi sa stratil po pár hodinách a o ich osude sa nič ďalšie nevedelo.
 
A tak keď sa ráno vydal plukovník na poslednú inšpekciu zákopov pred útokom, naskytol sa mu pohľad, z ktorého mrazilo. 


A tu milý čitateľ sa dostávaš do deja aj ty. A nakoľko sa nebudeme zabávať nejakými taľaftkami, pustime sa rovno do vysvetlenia základných pravidiel tejto konkrétnej Apocalypsy.

DEPLOYMENT
Ako môžete vidieť, hrá sa na troch stoloch, ktoré sú zložené do písmena T.
Schému v jednoduchosti môžete vidieť tu.
Pri vybraní typu deploya bolo rozhodujúce, aby sa armáda Imperiálnej gardy dostala do stavu maximálneho obllehania.
A tak základňu imperiálnych síl tvoril priestor o výmere 48″ x 48″ tak ako ho vidíte. Vyložené Aegis Defence Liny ohraničovali deploy zónu a zároveň znamenali prvú líniu obrany. Od nich smerom ku krátkym krajom stolov sa do vzdialenosti 9″ rozpristierala zóna nikoho (no man´s land).
Od nej potom zvyšok stolov reprezentoval deploy zónu tyranidov.
Table edgom pre hráčov imperiálnej gardy bola potom najdlhšia strana stola (za základňou), zvyšok okrajov stolov tvoril table edge pre nidov (avšak nemohli prísť z okrajov zóny nikoho).

PRVÉ KOLO
Prvé kolo má strana Tyranidov (je síce pravda, že na stole okrem Cadie, čo je cca. 1/3 armádnej sily impéria + Reaver Titan, ale bránica sa strana dostala fortifikácie zdarma, a keď som uvidel, koľko ich tam ráno bolo, tak som pomyslel, kde vyložíme naše modely, však Katcher).

PODMIENKY VÍŤAZSTVA
Strana, ktorá ma na konci viac victory pointov (VP), vyhráva. Victory pointy získava každá strana za objektivy vyložené na stole, prípadne za splnenie podmienok uvedenú pre každú armádu v špeciálnych pravidlách misie.

VICTORY POINTS
Na stole je vyložených 6 objektivov. Každá strana vykladá 3 objektivy, pričom jeden dáva do svojej deploy zóny, jeden do deploy zóny súpera a jeden do no man´s land časti bojiska.
Victory point za držaný objektiv sa získava na konci každého ťahu (najskôr v ťahu tyranidov, potom v ťahu impéria)..
V súlade s pravidlami Apocalypsy môže objektiv zaberať každá unita bez ohľadu na jej typ. Pravidlo objektive secured sa nepoužije. V prípade ak sú pri objektive unity oboch strán, objektiv drží tá unita, ktorá je „reálne“ bližšie k objektivu. Ak sú obe unity rovnako blízko, považuje sa objektiv za kontestovaný,

ŠPECIÁLNE PRAVIDLÁ MISIE

Spore Chimneys (Imperial Guard):
Tyranidi umiestnia do každej časti svojej deploy zóny po jednom kuse terénu reprezentujúci Spore Chimney. Ide o imobilnú Monstrous Creature s hodnotami T8 4W 5+ sv. Za každý zničený kus získava strana Impéria 1VP.

Lost artefacts (Tyranids)
V bočných deploy zónach tyranidov sú umiestnené dva vraky vozidiel, predstavujúce dve unikajúce vozidlá, s ktorými bol stratený kontakt. Na začiatku kola musí strana tyranidov obetovať akúkoľvek akciu unitou v base kontakte s terénom, čo znamená že sa jednotka prehrabala vrakom vozidla a našla v ňom vezený artefakt. S týmto artefaktom sa potom do konca hry musí táto unita dostať k spawning poolom (pohyb ako s relicom, teda max. o 6″ + run fáza), kde následne artefakt spracujú. Za každý takto ukoristený artefakt dostanú tyranidi 1VP.

Artefakt na vraku Rhina. Evakuácia nevyšla ako mala.
Tento vrak už bol vylootovaný, relikvia je na ceste do spawning poolu.

Inquisitors (Tyranids a Imperial Guard)

Každý hráč impéria poskytol pre hru model inkvizítora s retinue (deatchwatch team alebo jednotku henchmanov). Ich úlohou je dostať preč model inkvizítora ponad najdlhšiu deploy zónu nidov. Ak sa to podarí, za každého uniknutého inkvizítora získa 1VP strana impéria. Za každého zabitého inkvizítora získa 1VP strana tyranidov.

Inkvizítor Trant sa rozhodol vyštartovať ako prvý a preraziť úvodnú blokádu nidov.
Inkvizítor Hart využil služby Storm ravenu a priblížil sa k tyranidom z boku. Bude táto stratégia postačovať ?
Inkvizítor Lok sa rozhodol podpoirť imperiálne sily na zemi a obsadil spodný Bastion. Spoliehal sa na neskoršie vyzdvihnutie zo strany Elyssianských lietadiel. Pravý hrdina, naozajstný vodca.

A tak po všetkom tomto nám neostávalo nič iné, ako pustiť sa do bitky.
Zvládne 715-ty Cadiánsky ustáť úvodný tlak Tyranidov, kým dorazia posily vo forme vzdušnej kavalérie ?
Príde Elyssia včas ?
Uniknú Inkvizítory z pasce, do ktorej ich Hive Mind uzavrela.
Uvidíte v ďalšom diely.

Ako správny veliteľ bol nespokojný. Vedel, že jeho muži urobili maximum pre to, aby obranná línia vydržala čo najdlhšie. Ani to však v tomto prípade nemuselo stačiť. Chýbala mu podpora ťažkej artilérie, burácanie výstrelov z Basiliskov mu vždy dodávalo zvláštny pocit istoty. Voxom si vymenil pár slov s veliteľom Vraskom. Zveril mu do starostlivosti jedno krídlo, kde mal spoločne s Búrkožencom (jediným tankom triedy super heavy v regimente) vytvoriť tlak na línie tyranidov a spomaliť ich postup. Vedel, že odvážny veliteľ bude držať svoje pozície do poslednej chvíle. Bol koniec koncov syn Cadie, narodil sa a žil pre takéto chvíle. „Žiadna krv nie je cennejšia.“ Blysklo mu hlavou indoktrinačné motto, ktoré mu do mysle vypaľovali od útleho detstva.

V nekonečnom mori chitínových pazúrov a čeľustí to začalo vrieť. Obrovské monštrá, v bezpečí druhej línie, sa začali sunúť dopredu. A s nimi sa pohlo aj živá prílivová vlna. „Už to začína, muži Impéria. Nepriateľ sa k vám blíži. Privítajte ho tak, ako to viete len vy. Rozsievajte smrť. Za Cadiu. Za Impérium. Za Cisára.“

Posledné chvíle pred tým ako sa vlna nepriateľov preliala prvou líniou, venoval tichej modlitbe. Nie za seba, ani za svojich mužov. Modlil sa za Impérium a za ľudstvo, ktorého ho stelesňovalo. „Cisár nás ochraňuj.“

+++ Alessan +++

Komentáře

Zatím nejsou žádné komentáře.